Informace o zpracování osobních údajů

Chalupa U Kláštera, Sázava

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s pronájmem našeho objektu vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů nájemců:

1)    jméno a příjmení

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

4)   telefonní číslo

Uvedené údaje budou použity jen za účelem pronájmu nemovitosti, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

Zpracování osobních údajů

a) Uložení

–       údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

–       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

–       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR.

 

11.5.2018

Jarmila Červená, Uhlířskojanovická 8, Sázava